im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Król czytania w świetlicy

W każdym miesiącu w świetlicy szkolnej wybieramy Króla Czytania – jest to osoba, która w ciągu całego miesiąca pięknie czyta, zgłasza się chętnie na zajęciach głośnego czytania i szczególnie jest zaangażowana w promowanie czytelnictwa wśród.

We wrześniu wyróżnienie otrzymali: Alicja Kiendzińska kl. 1A, Radek Kosek kl.2A i Antoni Karwowski kl. 3B.

Natomiast w październiku: Wojtek Matusik kl.1A, Ignacy Woźniak kl.2A i Agata Stańko kl.3C.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i zapraszamy wszystkich do aktywnego uczestniczenia w życiu świetlicy!

Skip to content