im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Konkurs wiedzy o Józefie Elsnerze

W dzielnicowym konkursie wiedzy o Józefie Elsnerze I miejsce zajęły Agata Misiak i Magdalena Wolszczak.

Skip to content