im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Komunikat Dyrektora Szkoły

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,
1 września 2020 roku rozpoczniemy w systemie tradycyjnym nowy rok szkolny 2020/2021.

Cała nasza społeczność szkolna będzie przestrzegała zasad zawartych w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Biura Edukacji m. st. Warszawy, a w szczególności dezynfekowania rąk, noszenia maseczek we wspólnej przestrzeni i w miarę naszych możliwości lokalowych, stosowania zasady dystansu społecznego.
Pragnę przypomnieć, że (zgodnie z wytycznymi) do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
Szczegółowe informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz w dzienniku elektronicznym w czwartek, 27 sierpnia.

Z serdecznymi pozdrowieniami
Dyrektor SP nr 52
Ewa Gałązka

Skip to content