Każde dziecko ma prawo nie tylko do nauki,
ale także do sukcesu na miarę swoich możliwości
M. Grzegorzewska

image01

Dzieci są jak płatki śniegu -
każde z nich niepowtarzalne, wyjątkowe...
Autor nieznany

image02

Klasa 4e w Centrum Edukacji Przyrodniczej

Klasa 4e wybrała się….na przygodę…w przyrodę.

8 października odwiedziliśmy Centrum Edukacji Przyrodniczej. Poszliśmy na spacer pt:” Miary
i pomiary w przyrodzie”.
Świat przyrody zachwycił nas swoją różnorodnością oraz bogactwem.
Z kolei matematyka to królowa nauk. Czy jednak te dwa, wydawałoby się, zupełnie inne światy, mają ze sobą coś wspólnego? Oczywiście, że tak! Wiele zasad matematycznych odnajdziemy
w przyrodzie, znajdują swoje odzwierciedlenie w kwiatach, liściach, zwierzętach i zjawiskach atmosferycznych. Kiedy chcemy oszacować wysokość drzewa, zastanawiamy się ile drewna jest w lesie lub dlaczego chmury unoszą się na niebie?