Każde dziecko ma prawo nie tylko do nauki,
ale także do sukcesu na miarę swoich możliwości
M. Grzegorzewska

image01

Dzieci są jak płatki śniegu -
każde z nich niepowtarzalne, wyjątkowe...
Autor nieznany

image02

Klasa 3a poznaje kulturę japońską

22 listopada klasa 3a była w Wydziale Informacji i Kultury Ambasady Japonii.

Mieliśmy możliwość zwiedzenia biblioteki i czytelni oraz zobaczenia repliki tradycyjnego pokoju
w stylu japońskim i gabloty z eksponatami pochodzącymi z Japonii. Pracownicy wydziału zorganizowali nam wirtualną podróż do tego kraju. Na koniec zrobiliśmy sakiewkę metodą origami.