im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Klasa 3a poznaje kulturę japońską

22 listopada klasa 3a była w Wydziale Informacji i Kultury Ambasady Japonii.

Mieliśmy możliwość zwiedzenia biblioteki i czytelni oraz zobaczenia repliki tradycyjnego pokoju
w stylu japońskim i gabloty z eksponatami pochodzącymi z Japonii. Pracownicy wydziału zorganizowali nam wirtualną podróż do tego kraju. Na koniec zrobiliśmy sakiewkę metodą origami.

Skip to content