Każde dziecko ma prawo nie tylko do nauki,
ale także do sukcesu na miarę swoich możliwości
M. Grzegorzewska

image01

Dzieci są jak płatki śniegu -
każde z nich niepowtarzalne, wyjątkowe...
Autor nieznany

image02

Klasa 3a i 3b w Senacie

11 września odbyła się wycieczka szkolna do gmachu Senatu RP, w której uczestniczyły klasy 3a i 3b.

Podczas zwiedzania miejsca obrad polskiego parlamentu poznaliśmy zasady działania oraz funkcje obu izb – sejmu
i senatu. Przewodnik opowiedział nam o historii polskiego parlamentaryzmu i o pracy senatorów. Mówił też o prawach
i obowiązkach parlamentarzystów i o procesie legislacyjnym.
Po zakończeniu wizyty na Wiejskiej udaliśmy się do Łazienek Królewskich, gdzie w pięknej jesiennej scenerii miło spędziliśmy czas.