im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Klasa 3a i 3b w Senacie

11 września odbyła się wycieczka szkolna do gmachu Senatu RP, w której uczestniczyły klasy 3a i 3b.

Podczas zwiedzania miejsca obrad polskiego parlamentu poznaliśmy zasady działania oraz funkcje obu izb – sejmu
i senatu. Przewodnik opowiedział nam o historii polskiego parlamentaryzmu i o pracy senatorów. Mówił też o prawach
i obowiązkach parlamentarzystów i o procesie legislacyjnym.
Po zakończeniu wizyty na Wiejskiej udaliśmy się do Łazienek Królewskich, gdzie w pięknej jesiennej scenerii miło spędziliśmy czas.

Przeczytaj także...

Skip to content