im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Wycieczka do Muzeum Farmacji

Dnia 18 września uczniowie z klasy 2f odwiedzili Muzeum Farmacji.

Bawiąc się w małych botaników ( tak jak znany farmaceuta FERDYNAND KARO) dzieci oglądały rośliny najczęściej występujące w lasach, na polach i łąkach. Uczestniczyły w zabawie botaniczno plastycznej podczas której same wykonywały kartę do swojego zielnika. Lekcja muzealna należała bardzo ciekawych.

Skip to content