Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Share on facebook

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

Ferie zimowe 28 stycznia – 10 lutego 2019

Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 21 czerwca 2019

Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych- 2 listopada 2018, 29 i 30 kwietnia 2019, 2 maja 2019;

Sprawdzian ósmoklasisty:

15 kwietnia – język polski
16 kwietnia – matamatyka
17 kwietnia – język obcy