im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Integracja, tolerancja, zapobieganie agresji – warsztaty profilaktyczne

19.12.2018 r. i 02.01.2019 r. klasa 3e uczestniczyła w warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez trenerów Centrum Edukacji EPSILON.
Celem warsztatów było rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych, umiejętności rozwiązywania konfliktów bez używania przemocy, efektywnego komunikowania się i przyjmowania z szacunkiem zdania innych.
Uczniowie rozwijali też umiejętność budowania postaw prospołecznych i poczucia własnej wartości.

Skip to content