Każde dziecko ma prawo nie tylko do nauki,
ale także do sukcesu na miarę swoich możliwości
M. Grzegorzewska

image01

Dzieci są jak płatki śniegu -
każde z nich niepowtarzalne, wyjątkowe...
Autor nieznany

image02

Integracja, tolerancja, zapobieganie agresji – warsztaty profilaktyczne

19.12.2018 r. i 02.01.2019 r. klasa 3e uczestniczyła w warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez trenerów Centrum Edukacji EPSILON.
Celem warsztatów było rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych, umiejętności rozwiązywania konfliktów bez używania przemocy, efektywnego komunikowania się i przyjmowania z szacunkiem zdania innych.
Uczniowie rozwijali też umiejętność budowania postaw prospołecznych i poczucia własnej wartości.