im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Informacja o wyborze oferty

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NA NAJEM POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH I WYPOSAŻENIA KUCHNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 398 W WARSZAWIE Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE STOŁÓWKI DLA UCZNIÓW
W dniu 28.07.2020 r. komisja przetargowa po rozpatrzeniu wszystkich ofert zakwalifikowanych do części niejawnej dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu.

Wybrana oferta:

FLO-POL

Małgorzata Joanna Durek

05-126 Nieporęt

Wólka Radzymińska, ul. Szkolna 19

https://drive.google.com/drive/folders/1muJhhs7_xDwwAY1aEEntvdyJn81u8onz?usp=sharing

Skip to content