Każde dziecko ma prawo nie tylko do nauki,
ale także do sukcesu na miarę swoich możliwości
M. Grzegorzewska

image01

Dzieci są jak płatki śniegu -
każde z nich niepowtarzalne, wyjątkowe...
Autor nieznany

image02

Hodujemy czyste powietrze

Klasa 3a i 3b brały udział w projekcie „Hodujemy czyste powietrze” sfinansowanym z Funduszu Naturalnej Energii
i prowadzonym przez edukatorów.

Celem projektu było przekazanie dzieciom informacji o wpływie niskiej jakości powietrza na zdrowie człowieka i kondycję przyrody oraz dostrzegania i interpretowania zjawisk występujących w środowisku naturalnym.
Odbyły się warsztaty: „Zieleń ma znaczenie” – terenowe warsztaty przyrodnicze z elementami doświadczalnymi oraz „Roślinne filtry powietrza” – warsztaty botaniczne o roli zieleni miejskiej w walce o czyste powietrze.
Dzięki projektowi mieliśmy okazję obserwowania i eksperymentowania przy użyciu nowoczesnych form pracy.