im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Hodujemy czyste powietrze

Klasa 3a i 3b brały udział w projekcie „Hodujemy czyste powietrze” sfinansowanym z Funduszu Naturalnej Energii
i prowadzonym przez edukatorów.

Celem projektu było przekazanie dzieciom informacji o wpływie niskiej jakości powietrza na zdrowie człowieka i kondycję przyrody oraz dostrzegania i interpretowania zjawisk występujących w środowisku naturalnym.
Odbyły się warsztaty: „Zieleń ma znaczenie” – terenowe warsztaty przyrodnicze z elementami doświadczalnymi oraz „Roślinne filtry powietrza” – warsztaty botaniczne o roli zieleni miejskiej w walce o czyste powietrze.
Dzięki projektowi mieliśmy okazję obserwowania i eksperymentowania przy użyciu nowoczesnych form pracy.

Skip to content