Każde dziecko ma prawo nie tylko do nauki,
ale także do sukcesu na miarę swoich możliwości
M. Grzegorzewska

image01

Dzieci są jak płatki śniegu -
każde z nich niepowtarzalne, wyjątkowe...
Autor nieznany

image02

Festiwal Nauki

W dniach 16 i 17 września uczniowie klasy II c brali udział w bardzo ciekawych zajęciach Festiwalu
Nauki.

Odwiedzili Instytut Zoologii PAN , gdzie poznali warunki życia mrówek. W Muzeum i Instytucie
Marii Skłodowskiej-Curie dowiedzieli się, co to jest promieniowanie, jakie znaczenie ma katalizator w
reakcjach chemicznych i jakie właściwości ma ciekły azot.