im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Festiwal Nauki

W dniach 16 i 17 września uczniowie klasy II c brali udział w bardzo ciekawych zajęciach Festiwalu
Nauki.

Odwiedzili Instytut Zoologii PAN , gdzie poznali warunki życia mrówek. W Muzeum i Instytucie
Marii Skłodowskiej-Curie dowiedzieli się, co to jest promieniowanie, jakie znaczenie ma katalizator w
reakcjach chemicznych i jakie właściwości ma ciekły azot.

Skip to content