im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Enjoy my origin

Wizyta gości z Indonezji i Malezji rozpoczęła się w niedzielę, 2 marca 2014 r., kiedy to rodziny goszczące powitały Dane i Daryl’a.
Studenci odwiedzili Polskę w ramach projektu „Enjoy my origin” realizowanego przez międzynarodową organizację AIESEC. Głównym celem projektu był rozwój kompetencji językowych uczniów, którzy mogli komunikować się z naszymi gośćmi jedynie po angielsku.

Nasi uczniowie podczas zajęć z wolontariuszami mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu geografii oraz kultury i obyczajów danego kraju. Studenci za pomocą prezentacji multimedialnych pokazali nam faunę i florę występującą w Indonezji i Malezji oraz tradycje związane z obchodzeniem świąt Bożego Narodzenia przez wyznawców różnych religii.

Uczniowie klasy 6a i 6b pod opieka pani Agnieszki Krasnodębskiej mieli okazję pokazać reprezentacyjny taniec polski – polonez. Dana i Deryl byli pod wielkim wrażeniem.

Organizowaliśmy spotkania, takie jak:

– warsztaty plastyczne prowadzone przez panią Justynę Bajerczak, kiedy to dzieci z klas trzecich miały okazję przełamać nieśmiałość i barierę językową zadając pytania naszym gościom,

– spacer po Parku Bródnowskim, gdzie uczennice klasy 6b pod opieką pani Doroty Majsterek wesolo bawiły się z Daną i Derylem.

Dzięki tej wizycie nasi uczniowie pokonali lęk przed popełnieniem błędu podczas mówienia i towarzyszące mu poczucie wstydu lub porażki. Zrozumieli, że język mówiony znacznie różni się od pisanego; w języku mówionym występują przejęzyczenia, pomyłki; czasami powiemy coś inaczej, niż chcieliśmy i jest to zupełnie naturalne.

Czas warsztatów minął, nie oznacza to jednak, że nasi uczniowie nie mają już kontaktu z Daną i Derylem. Wielu z nich kontaktuje się ze studentami za pomocą portali społecznościowych, a niektórzy nawet mieli okazję ponownie się z nimi spotkać.

Skip to content