Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego – Dzień Europejski

Share on facebook

Dnia 6 grudnia w naszej szkole obchodzono Dzień Europejski. Uczniowie klas 4-8 prezentowali informacje na temat wylosowanych przez wychowawców państw europejskich.

Każda z klas przygotowała pięciominutowy pokaz, podczas którego opowiadano o wybranym kraju, o jego kulturze, historii, kuchni, a także śpiewano i recytowano. Na koniec można było skosztować charakterystycznych dla danego kraju potraw.