im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego – Dzień Europejski

Dnia 6 grudnia w naszej szkole obchodzono Dzień Europejski. Uczniowie klas 4-8 prezentowali informacje na temat wylosowanych przez wychowawców państw europejskich.

Każda z klas przygotowała pięciominutowy pokaz, podczas którego opowiadano o wybranym kraju, o jego kulturze, historii, kuchni, a także śpiewano i recytowano. Na koniec można było skosztować charakterystycznych dla danego kraju potraw.

Skip to content