im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Dotknąć Powstania Warszawskiego

„Dotknąć Powstania Warszawskiego” to projekt, który został zrealizowany przez Szkołę Podstawową nr 52 w Warszawie.

Jego głównym celem było pogłębienie wiedzy i zainteresowania dzieci zagadnieniami związanymi z Powstaniem Warszawskim, wychowanie patriotyczne i rozbudzanie chęci poznawania historii.

Projekt rozpoczął się w kwietniu 2012 roku. W ramach projektu uczniowie obejrzeli filmy o tematyce powstańczej, odwiedzili miejsca

pamięci narodowej – Powązki, Pomnik Małego Powstańca i Pomnik Powstańców Warszawy. Odbył się także rajd Szlakiem Powstania Warszawskiego, podczas którego uczniowie poznali ważne miejsca i fakty historyczne. Klasy 5 i 6 uczestniczyły w lekcjach muzealnych w Muzeum Historycznym i w Domu Spotkań z Historią. W szkole odbył się montaż słowno-muzyczny poświęcony tematyce powstańczej, na którym gościliśmy pania Hannę Szczepanowską –
uczestniczkę Powstania Warszawskiego, żołnierza AK i działaczkę Szarych Szeregów. Wybraliśmy się również do Teatru Kamienica na spektakl „Pamiętnik z Powstania Warszawskiego” w reżyserii J. Bielunasa, na podstawie wspomnień Mirona Białoszewskiego.

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy uczniów wszystkich szkół dzielnicy Warszawa Targówek. Odbyły się dzielnicowe konkursy „Ocalić odzapomnienia” w kategorii poetyckiej, plastycznej i fotograficznej oraz konkurs literacki dla rodziców.

Projekt zakończyliśmy 11 grudnia 2012 roku wieczorem historyczno – literackim, podczas którego obejrzeliśmy spektakl pt.: „Pamiętnik z Powstania Warszawskiego” przygotowany przez uczniów klas 4 – 6. W urocztośtości wzięli udział zaproszeni przez nas goście, nauczyciele i rodzice, a uświetniła go swoją obecnością pani Hanna Szczepanowska, która podzeliła sięz nami swoimi wspomnieniami z czasu powstania. W trakcie uroczystości wręczono nagrody laureatom konkursów dzielnicowych.

Dziękujemy

Pani Dyrektor, za pomoc w realizacji projektu,

Radzie Rodziców, Państwu Monice i Tomaszowi Wójcikom oraz Marzenie i Mariuszowi Pietraszek, za wsparcie finansowe,

Pani Lidii Liberadzkiej i Pani Dorocie Najdeckiej, za przeprowadzenie konkursów dzielnicowych,

Harcerzom ze Szczepu 205 WDH i GZ im. Mariusza Zaruskiego, za zorganizowanie rajdu,

Nauczycielom, za przygotowanie uczniów do konkursów,

Uczniom, za udział w projekcie.

S. Mędrzycka-Zaręba, Aneta Nasalska, Olga Ostrowska

Przeczytaj także...

Skip to content