im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Doświadczenia naukowe

Dnia 2.12.20214 r. uczennice klasy 5 c  podzieliły się swoją wiedzą z uczniami klasy 2c.

Zaprezentowały swoim młodszym kolegom ciekawe doświadczenia poparte wyczerpującymi

komentarzami.

Skip to content