im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

100 lat Niepodległości – Czy dzisiejsza młodzież jest patriotyczna?– starcie na argumenty w stylu oksfordzkim.

Z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości Polski, 6 listopada 2018 roku, odbyła się w naszej szkole pierwsza cykliczna debata oksfordzka.

Uczniowie klasy 7c i 8a przeprowadzili ożywioną dyskusję na temat patriotycznej postawy współczesnej młodzieży.
Trzynastolatkowie – niczym wytrawni retorzy – wykazali się głęboką wiedzą i dojrzałością
w prezentowaniu argumentów. Nie było przegranych, bo sam zamysł trzynastolatków nad wartością patriotyzmu młodzieży jest już wartością samą w sobie; dlatego wszyscy zostali zwycięzcami:
drużyna Propozycji (broniła tezy, że dzisiejsza młodzież jest patriotyczna), drużyna Opozycji (uczniowie, którzy obalali tę tezę) i widzowie, którzy stawiali kłopotliwe pytania. Nad przebiegiem debaty czuwał Marszałek.
Debatę uświetnił montaż słowno-muzyczny zaprezentowany przez uczennice klasy 6e. Warto podkreślić, że widzowie, usłyszawszy pierwsze dźwięki hymnu narodowego, natychmiast poderwali się ze swoich krzeseł i przyjęli postawę zasadniczą. Czy nie jest to przejaw patriotyzmu?
Jesteśmy zadowoleni z tej pierwszej w tym roku debaty i zapraszamy chętnych uczniów do udziału w kolejnych spotkaniach. Wszystkim uczestnikom podziękowała pani dyrektor Ewa Gałązka.

Skip to content