im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Uczniowie klas 1a i 1b aktywnie uczestniczyli w zajęciach dotyczących zachowywania się w ruchu drogowym.

Dzieci poznały różne sytuacje jakich mogą doświadczyć idąc lub jadąc do i ze szkoły.
Pani „ Stopka” omówiła z dziećmi zasady bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym , obowiązujące znaki drogowe, rodzaje sygnalizacji świetlnej i środki transportu publicznego.
Zdobycie przez uczniów wiedzy o podstawowych regułach poruszania się po drogach i konieczności zachowania ostrożności na przejściach dla pieszych, pozwoliło dzieciom na praktyczną część zajęć – samodzielne przechodzenie przez pasy na drugą stronę ulicy. (oczywiście pod dyskretnym okiem nauczycieli).

Skip to content