im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Akcja – Każdy znaczek wspiera misje a telefon pomaga w łączności

Ta nasza akcja, trwa do 15 maja. Jej celem jest zebranie znaczków, które będą przekazane w czerwcu do Referatu Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie, gdzie zostaną posortowane odklejone i sprzedane filatelistom. Dochód ze sprzedanych znaczków zostanie przekazany na potrzeby misji.

Znaczki wycinamy z marginesem bezpieczeństwa tak, by nie uszkodzić „ząbków” znaczka –znaczków nie wolno odklejać. 

Zebrane znaczki należy przynieść do 15 maja do sekretariatu szkoły z karteczką zawierającą Imię, nazwisko i klasę ucznia.

Akcja ta połączona jest także ze zbiórką, starych telefonów komórkowych.

Akcja – Każdy znaczek wspiera misje a telefon pomaga w łączności

Skip to content