im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

80. lecie Szkoły Podstawowej nr 52 w Warszawie -14 stycznia 2015

Szkoła Podstawowa nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego „Alka” to szczególne miejsce mające 80. letnią historię.
Tworzyły ją pokolenia wspaniałych nauczycieli, pracowników oraz wyjątkowych uczniów. Od samego początku wszystkim przyświecał jeden cel: rozwijanie pasji i zdobywanie wiedzy. Nie przeszkodził temu nawet wybuch II wojny światowej, kiedy to pedagodzy, ryzykując życiem, organizowali tajne komplety i realizowali przedwojenny program nauczania. Chociaż niektórzy z nich są dziś nieznani, nieobecni, to na zawsze wpisali się w dzieje szkoły. Dzięki kartom kronik i pamiątkowym zdjęciom stali się bliżsi nam, swoim spadkobiercom.

„Opowiedz mi swoją przeszłość, a powiem ci, jaka będzie twoja przyszłość”. Cytując słowa Konfucjusza trudno nie wspomnieć, że wszystkie miejsca w szkole, sale lekcyjne, szkolne korytarze, szatnie, łączą przeszłość z teraźniejszością. To właśnie dlatego nie można być obojętnym wobec tradycji. Należy ją przywoływać, aby następne pokolenia także pielęgnowały pamięć o ludziach, którzy zostawili tutaj część siebie. Dzięki budowanym przez lata istnienia szkoły mocnym fundamentom, dzisiaj możemy poszczycić się tak wieloma osiągnięciami.

Podczas uroczystości z okazji 80.lecia swoją obecnością zaszczycili nas niezwykli goście: Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pan Marek Borowski, Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego Pan Zbigniew Czaplicki, Mazowiecki Wicekurator Oświaty Pani Dorota Sokołowska, Dyrektor Biura Edukacji miasta stołecznego Warszawy Pani Joanna Gospodarczyk, Burmistrz Dzielnicy Warszawa Targówek Pan Sławomir Antonik, Przedstawiciele Związków Zawodowych NSZZ „Solidarność” Pani Bożena Sołdek i Pani Joanna Borkowska oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego Pani Joanna Osypiuk i inni.
Za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego nasza szkoła została wyrózniona przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”.

Ewa Gałązka Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 52

Skip to content