im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Laptop dla ucznia. Wnioski mogą składać uczniowie klas V i VI od 8 do 30 września

Wnioski o przydzielenie bezpłatnego laptopa z dostępem do internetu mogą w tym roku składać do pedagoga szkolnego uczniowie klas V i VI

z rodzin,

 w których dochód na jedną osobę nie przekroczył w roku 2013 kwoty 1299 zł. Szczegółowe informacje można uzyskać u pedagogów oraz na stronie: argos.um.warszawa.pl

Skip to content