im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

3 b w Muzeum Archeologicznym

14 listopada nauczyliśmy się tkać kolorowe krajki metodami pradziejowymi.

Skip to content