im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Wszechnica Edukacyjna Targówka

Serdecznie zapraszamy na wykład on-line Wszechnicy Edukacyjnej Targówek

nt. „Posłuszny uczeń – czy tego chcemy? O blaskach i cieniach posłuszeństwa w szkole”

– 21 lutego b.r. o godz. 18:00.

Wykład poprowadzi prof. Uniwersytetu SWPS dr hab. Tomasz Grzyb – psycholog, który zajmuje się psychologią wpływu społecznego. Interesuje się także metodologią badań psychologicznych, marketingiem i nowymi technologiami. Pracę naukową łączy z praktyką marketingową. Prowadzi szkolenia w dziedzinie psychologii społecznej, manipulacji i perswazji.
Od 2013 roku kształci oficerów NATO i krajów stowarzyszonych w zakresie technik wpływu społecznego.
Autor publikacji na temat psychologii wpływu społecznego i mechanizmów ludzkich zachowań w sytuacjach kryzysowych, w tym książki „Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych” (2011). Redaktor wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych, m.in. w „Journal of Applied Psychology” oraz „Marketing i Rynek”.
W 2014 roku otrzymał Certificate of Appreciation od Dowództwa Operacji Specjalnych NATO w Afganistanie.
Zagadnienia, które zostaną podjęte podczas wykładu:

· Czym jest posłuszeństwo? Jak można je rozumieć w psychologii?

· Konformizm, akceptacja norm, posłuszeństwo – zakres podobieństw i różnic

· W jakich sytuacjach posłuszeństwo uczniów nam pomaga, a w jakich przeszkadza?

· Pojęcie posłuszeństwa patologicznego – czy takie zdarza się w szkole?

· Jak wychować (kształtować) refleksyjnego ucznia i uczennicę?

Zgłoszenie na wykład poprzez formularz Microsoft Forms:

https://forms.office.com/r/UxnVaYJ0ba

Skip to content