Każde dziecko ma prawo nie tylko do nauki,
ale także do sukcesu na miarę swoich możliwości
M. Grzegorzewska

image01

Dzieci są jak płatki śniegu -
każde z nich niepowtarzalne, wyjątkowe...
Autor nieznany

image02

100 przykładów na 100 sekund z okazji 100 lat Niepodległości

Nauczyciele matematyki postanowili powiązać setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości ze Światowym Dniem Tabliczki Mnożenia.

By uczcić oba te wydarzenia, 5 października odbył się szkolny konkurs „100 przykładów na 100 sekund z okazji 100 lat Niepodległości”.
Zadaniem uczniów z klas 4-8 było poprawne rozwiązanie jak największej liczby przykładów z mnożenia i dzielenia zaledwie w 100 sekund. Cóż to były za emocje! Ileż zapału, radości i zabawy!
Wśród naszych uczniów wyłoniono Mistrzów tabliczki mnożenia. Zostali oni nagrodzeni ocenami bardzo dobrymi i celującymi. Dzieci bawiły się bardzo dobrze i czekają na kolejny tego typu konkurs.
Nauczyciele są dumni z uczniów i z Naszej od 100 lat Niepodległej Polski!
Zespół matematyków.