Każde dziecko ma prawo nie tylko do nauki,
ale także do sukcesu na miarę swoich możliwości
M. Grzegorzewska

image01

Dzieci są jak płatki śniegu -
każde z nich niepowtarzalne, wyjątkowe...
Autor nieznany

image02

Zebrania

SPOTKANIA Z RODZICAMI OKREŚLAJĄCE POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI UCZNIA

rok szkolny 2017/2018

Zebrania i dni otwarte rozpoczynają się o godzinie 18.00

7 września – spotkanie z rodzicami uczniów klas 1
11 września – spotkanie z rodzicami uczniów klas 4 – 7
12 września – spotkanie z rodzicami uczniów klas 2 – 3