Każde dziecko ma prawo nie tylko do nauki,
ale także do sukcesu na miarę swoich możliwości
M. Grzegorzewska

image01

Dzieci są jak płatki śniegu -
każde z nich niepowtarzalne, wyjątkowe...
Autor nieznany

image02

Ważne numery

W listopadzie uczniowie z klasy 1b uczyli się ważnych numerów alarmowych.

Każde z dzieci kolorowało jedna cyfrę numeru alarmowego lub rysunek ilustrujący pojazd danej służby ratowniczej. Wspólnie wykonaliśmy plakat do kącika klasowego. Symulowaliśmy rozmowy telefoniczne z dyspozytorem poszczególnych służb. W czasie zajęć komputerowych uczniowie rysowali pojazdy ratownicze zapisywali numery alarmowe.