Każde dziecko ma prawo nie tylko do nauki,
ale także do sukcesu na miarę swoich możliwości
M. Grzegorzewska

image01

Dzieci są jak płatki śniegu -
każde z nich niepowtarzalne, wyjątkowe...
Autor nieznany

image02

Szacunek, tolerancja i pozytywne relacje

Dzisiaj uczniowie z klasy 3f uczestniczyli w warsztatach dotyczących pozytywnych relacji pomiędzy dziećmi,

wzajemnego szacunku oraz kształtowaniu postaw tolerancji. Zajęcia prowadzili profesjonalni trenerzy w sposób bardzo atrakcyjny, czego dowodem była gotowość i chęć do działania każdego uczestnika warsztatów.