Każde dziecko ma prawo nie tylko do nauki,
ale także do sukcesu na miarę swoich możliwości
M. Grzegorzewska

image01

Dzieci są jak płatki śniegu -
każde z nich niepowtarzalne, wyjątkowe...
Autor nieznany

image02

Muzeum Etnograficzne

14 listopada uczniowie klasy 6c uczestniczyli w warsztatach „Od korca do kilograma, od łokcia do metra – czyli o dawnych miarach i wagach na Mazowszu”. Zapoznali się z miarami staropolskimi i specjalnymi. Zobaczyli stare przyrządy i naczynia pomiarowe oraz próbowali nimi mierzyć. Rozwiązywali zadania edukacyjne.