Każde dziecko ma prawo nie tylko do nauki,
ale także do sukcesu na miarę swoich możliwości
M. Grzegorzewska

image01

Dzieci są jak płatki śniegu -
każde z nich niepowtarzalne, wyjątkowe...
Autor nieznany

image02

Lekcja boksu w klasie 2d

Tata Cezarego przeprowadził w naszej klasie zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne
z wykorzystaniem przyborów do treningu w boksie.

Zachęcił uczniów do aktywności ruchowej i uprawiania różnych sportów.