Każde dziecko ma prawo nie tylko do nauki,
ale także do sukcesu na miarę swoich możliwości
M. Grzegorzewska

image01

Dzieci są jak płatki śniegu -
każde z nich niepowtarzalne, wyjątkowe...
Autor nieznany

image02

6c w Lasku Bródnowskim

7 maja 2014 r. uczniowie klasy 6c uczestniczyli w lekcji muzealnej/warsztaty nt. „Od osady do miasteczka – jak powstawała warszawska Praga”. Warsztaty odbyły się na Grodzisku na Bródnie. Uczniowie poznali charakterystykę grodziska na Bródnie, styl życia mieszkańców, rolę grodu w regionie (X-XI w.),a także historyczne etapy rozwoju miasta. Zbudowali prosty model grodu oraz zbierali czynniki sprzyjające rozwojowi miasta w danej lokalizacji i ewentualnych zagrożeń – „burza mózgów”.